Sertifikati

Politika kvaliteta je sastavni dio poslovne politike MP PANDUREVIĆ d.o.o. Miloševac, Modriča i okvir za definisanje ciljeva kvaliteta, a zasniva se na uspostavljanju sistema upravljanja koji se stalno poboljšava.

 

U tom cilju utvrđeni su sljedeći principi politike kvaliteta:

- Zadovoljstvo kupaca naša je najveća vrijednost u odnosima sa konkurencijom, a preduzeću osigurava budućnost;

- Kupci su uvaženi partneri koji odlučuju o uspjehu preduzeća i kroz njihovo zadovoljstvo želimo postići utvrđene ciljeve preduzeća i zadovoljstvo zaposlenih;

- Preduzeće je opredjeljeno da prepoznaje želje i buduće zahtjeve kupaca i da ih ispunjava po kvalitetu i pouzdanosti, ekonomičnosti i poštovanju termina isporuke;

- Kontinuirano unapređivanje kvaliteta proizvoda i usluga, zasnovanih na poštovanju propisa, Evropskih standarda, kao i zahteva i potreba kupaca;

- Kompetentnost i posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga, efikasnosti procesa, inovativnosti projektnih rješenja i profitabilnosti poslovanja;

- Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijativa zaposlenih je osnovni uslov za uspjeh preduzeća;

- Odgovoran odnos prema društvu, okolini, bezbednosti, zdravlju i primjeni etičkih normi prema zaposlenim.

 

Ovom izjavom rukovodstvo preduzeća MP PANDUREVIĆ d.o.o. Miloševac, Modriča stavlja u primjenu sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 i obavezuje sebe i sve zaposlene da izvršavaju zadatke prema uspostavljenim sistemom upravljanja preduzećem.

 

Naši sertifikati: